Saturday, March 12, 2011

Gustuhin mo man o Hindi sa Pagwasak sa Mundo,Kanino Sasaklolo?

Isang katotohanan na nagpaalala sa atin na kailanman ang buhay ng tao ay panandalian lamang. 


Sa isang kisapmata hindi natin mapigilan ang anumang kalamidad tulad ng tsunami at paglindol..


Maging ang kasalukuyang kaguluhan sa ibat ibang bahagi dito sa Gitnang Silangan.


Tayong  narito posa abroad,sino ang aasahan nating tutulong at magliligtas sa ating pamilya?


Ang gobyerno ba, ang mga maimpluwensiyang tao ba?


Sa ating lahat na Kristyano yamang narito na tayo sa panahon na halos natupad na ang lahat ng hula sa Bibliya sa mga huling araw..

Ngayon ka pa ba magpapabaya? Ngayon ka pa ba mag wawalang bahala sa tawag ng Diyos sa tunay na pagsamba at paglilingkod sa kanya?

Kaibigan, Kabayan..


Inaanyayahan po namin kayo na makilala ang tunay at buhay  na Diyos na maari po nating tawagan at hingan ng tulong upang maligtas tayo sa lahat ng kapahamakan.

Nawa po mabigyan din ng puwang sa inyong puso ang tunay na salita ng Diyos.


What:  Paghahayag ng Salita Ng Diyos
When : March 22, 2011 at  Tuesday 9pm-10pm
Where: Sharjah


Para po sa ibang katanungan ay huwag pong mag atubili na kumontak or mag text sa 050 686 0415.


Nawa po ay paunlakan kami sa aming masigla at masayang paanyaya para po sa kapakanan ng ating kaluluwa!


Maraming Salamat po.
www.gemnet.tv


http://www.abs-cbnnews.com/video/global-filipino/world/03/11/11/consecutive-quake-aftershocks-japan-recorded


No comments:

Post a Comment